Online rezervacije smeštaja u Vrnjačkoj banji bez troškova!

Terra Travel

Terra Travel prevoz do Vrnjačke Banje


Važni telefoni – Vrnjačka  banja

Pregled korisnih telefonskih brojeva na teritoriji Vrnjačke banje.

 

    Turistički info-centar ---------------------------------------036/611-105, 621-900
    Bolnica -----------------------------------------------------------036/616-970
    Hitna pomoć ---------------------------------------------------036/611-124
    Dom zdravlja Vrnjačka Banja -------------------------036/611-245
    Policija -----------------------------------------------------------036/611-122
    Vatrogasna služba  -----------------------------------------036/611-123
    SO Vrnjačka Banja -----------------------------------------036/611-300, 611-301
    Autobuska stanica ------------------------------------------036/612-446
    Železnička stanica ------------------------------------------036/612-035
    Benzinska pumpa JP --------------------------------------036/616-760
    AMK Pomoć na putu 24 sata ---------------------------036/611-987, 065/987-1835
    Pošta ---------------------------------------------------------------036/611-887
    Kulturni centar ------------------------------------------------036/611-152, 611-153
    Biblioteka -------------------------------------------------------036/616-310
    KUD Abrašević ------------------------------------------------064/65-31-221
    KUD Izvor --------------------------------------------------------036/611-854, 064/119-09-58
    Zamak kulture -------------------------------------------------036/612-144
    Crkva ---------------------------------------------------------------036/612-916
    Autobuska stanica -------------------------------------------036/612-552, 612-446
    Autobuska stanica informacije ------------------------036/612-551
    Agencija za prevoz putnika Line DOO -------------036/614-052, 036/616-042
    Maxi taxi ---------------------------------------------------------036/619-999
    Gimnazija Vrnjačka Banja ------------------------------036/616-510
    Ugostiteljsko – turistička škola ------------------------036/611-378
    OŠ Piskavac ----------------------------------------------------036/621-337
    OŠ Popinski borci  ------------------------------------------036/611-441
    SPA centar DOO Vrnjačka Banja --------------------036/620-460
    Hotel Promenada  ------------------------------------------036/611-060
    Sanitarna inspekcija --------------------------------------036/611-635
    Tržišna inspekcija -------------------------------------------036/611-635
    Turistička inspekcija  --------------------------------------036/611-635
    Hipokrat specijalna oftamološka ordinacija ---036/622-444
    Blue Travel OD Vrnjačka Banja ----------------------036/617-666
    Nina turistička agencija ---------------------------------036/614-174
    Restoran nacionalane kuhinje Kruna ------------036/613-513
    Pizzerija Bon Ami -----------------------------------------036/621-621
    Pink Internacional Company -------------------------036/612-713
    Agencija za nekretnine i menjačnica ------------036/612-795
    Predškolska ustanova Radost ------------------------036/611-344
    Predškolska ustanova Radost 2  --------------------036/611-345
    Zavod za rehabilitaciju RO ----------------------------036/618-870
    Gočko etno kuća sa konačištem --------------------036/468-200
    Fudbalski savez opštine Vrnjačka Banja -------036/621-399
    Plivački vaterpolo klub Goč --------------------------036/619-800
    Radio Vrnjačka banja  -----------------------------------036/617-617
    Vrt Vrnjačka televizija -----------------------------------036/616-616
    HZM Televizija -----------------------------------------------063/750-30-11
    Elektro Srbija DOO Kraljevo --------------------------036/616-030
    Elektrodistribucija DOO Kraljevo -------------------036/616-020
    Bazen Klobuk ------------------------------------------------036/614-094
    JKP Beli izvor ------------------------------------------------036/611-051
    Finansijska policija ----------------------------------------036/611-301
    Inspekcijske službe ----------------------------------------036/611-301
    Veterinarska stanica --------------------------------------036/611-692
    Udruženje banja --------------------------------------------036/611-109
    Apoteka Vrnjačka banja --------------------------------036/616-010
    Apoteka Ksenija --------------------------------------------036/612-943
    Apoteka Melem ---------------------------------------------036/622-113
    Apoteka Merkur ---------------------------------------------036/611-162
    Simko Pharm -------------------------------------------------036/612-387
    Specijalna bolnica Merkur Vrnjačka Banja ----036/616-340
    Agrobanka AD Beograd  --------------------------------036/612-055
    Komercijalna banka AD Beograd ------------------036/612-376
    Unicredit Banka Srbija AD Beograd --------------036/620-960
    NLB banka AD Beograd ---------------------------------036/616-300
    Credy Banka AD Kragujevac -------------------------036/616-170
    Eurobank EFG štedionica AD Beograd ----------036/611-585
    Ustanova sportski centar -------------------------------036/622-335
    Turističko – sportski centar Vrnjačka Banja ---036/611-105
    Udruženje banjskih i klimatskih mesta ----------036/611-110
    Telekom Srbija – poslovnica Vrnjačka Banja-036/611-010, 9813